Duomenų trynimas

Nuo 2018 m. gegužės įsigaliosiantis ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įpareigos įmones tinkamai rinkti, laikyti, valdyti ir apsaugoti savo klientų duomenis.

Viena iš naujovių – vartotojų teisė būti pamirštiems, kurią įmonės privalės užtikrinti neatstatomai ištrinant jų asmens duomenis.

Siekiant ištrinti duomenis, kurių nebūtų galima atstatyti vėliau, kietojo disko formatavimo tikrai nepakanka. Tam reikalingi pažangūs sprendimai, galintys pateikti įrodymų, kad duomenys buvo pašalinti visam laikui.


Odoo text and image block
„Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis. <...>
Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal 1 dalį privalo asmens duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus“ (BDAR, 3 skirsnis, 17 str.).
Saugumo ekspertai rekomenduoja duomenis iš visos IT įrangos ir elektronikos įrenginių trinti naudojant sertifikuotus trynimo sprendimus, kurie atitinka tokius standartus, kaip HMG Infosec ar DoD 5220.22.M, ir yra patvirtinti vyriausybinių organų, kaip NATO. Be to, klientui prašant galėsite pateikti ištrynimą liudijantį sertifikatą, įrodantį, kada ir kaip buvo pašalinti jo asmens duomenys.

Rekomenduojame: Blancco

Neatstatomai trinami duomenys iš stacionarių ir nešiojamų kompiuterių

Neatstatomai trinami sudėtingi serveriai ir duomenų saugojimo aplinka

Neatstatomai trinami failai ir katalogai, įvairių įrenginių flash atmintis
Neatstatomai trinami išmanieji telefonai ir planšetiniai kompiuteriai

Neatstatomai trinama debesų kompiuterija ir virtualios mašinos

Detalių ataskaitų su svarbiais kiekvieno trynimo įrodymais generavimas

Blancco ataskaitos užtikrina išsamią audito seką, reglamentuojamą ir atitinkančią teisės audito poreikius.

Trinami visi duomenys, įskaitant paslėptus sektorius

        Išbandykite Blancco sprendimus jau šiandien!