Duomenų nutekėjimo prevencija

Duomenų nutekėjimo rizika yra opi šių dienų problema, su kuria susiduria daugelis įmonių, nepriklausomai nuo jų dydžio ir veiklos srities. Silpniausia saugumo sistemos grandimi dažniausiai tampa įmonės darbuotojai, tyčiniu ar neatsargiu elgesiu atsisiųsdami kenksmingas programas, prijungdami neautorizuotus įrenginius.

BDAR atžvilgiu asmens duomenų valdytojai ir tvarkytojai turi eliminuoti tiek išorines, tiek vidines saugumo grėsmes, ir užtikrinti duomenų apsaugą nuo darbuotojų kenksmingų veiksmų, kaip neleistinas duomenų kopijavimas, koregavimas ar ištrynimas.

Įsigaliojus BDAR aktualus bus ne tik duomenų apsaugos užtikrinimas, bet ir techninių priemonių, skirtų identifikuoti galimus saugumo pažeidimus, naudojimas. Įmonės, jų to paprašius, privalės pateikti ataskaitas apie galimą duomenų nutekėjimą per 72 valandas. Tad sprendimai, leidžiantys ne tik apsaugoti duomenis, bet ir tiksliai įvertinti, kokie veiksmai buvo atliekami su duomenimis, padės verslui atitikti BDAR reikalavimus.
Odoo text and image block

„Nustatant tinkamo lygio saugumą visų pirma atsižvelgiama į pavojus, kurie kyla dėl duomenų tvarkymo, visų pirma dėl netyčinio arba neteisėto persiųstų, saugomų ar kitaip tvarkomų duomenų sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.“ (BDAR, 2 skirsnis, 32 str.)

Rekomenduojame: Safetica

 

Duomenų perdavimo ir vartotojų veiklos auditas. Išsami apžvalga visų įmonėje atliekamų galimai pavojingų operacijų su jautriais duomenimis.


Duomenų nutekėjimo prevencija. Safetica teikia visapusišką duomenų nutekėjimo kanalų apsaugą.


Testavimo ir informavimo režimai leidžia išbandyti programinę įrangą, netrikdant įmonės darbo, ir pateikti vartotojams duomenų apsaugos taisykles.

Programų ir svetainių blokavimas. Darbe neleistinų programų blokavimui galima taikyti skirtingus laiko, interneto svetainių ir kt. ribojimus.


Spausdinimo kontrolė leidžia atskiriems vartotojams ar skyriams riboti spausdinamus dokumentus, aprašant kas ir ką gali spausdinti.


Tendencijų ir našumo analizė padeda aptikti saugos taisyklių pažeidimus ir informuoja vadovus apie galimas grėsmes.


Išorinių įrenginių valdymas. Valdymo konsolė leidžia aprašyti išorinių mobiliųjų įrenginių prijungimo galimybes.

SSL/HTTPS protokolų patikra. Tikrinamos apsaugoto ryšio linijos, tinklapiai, bendravimo (IM) programos ir el. paštu perduodami duomenys.

            Išbandykite Safetica DLP jau dabar!